MOTOR TYPE XU/XUDMOTOR TYPE DW8


.1. Koude motor
Controleer of de hefboom (2) rechts tegen de aanslag ligt .
Zoniet, span de kabel (3) dan m.b.v. de kabelklem (1) .
Voltooi het spannen met behulp van de spanner van de buitenkabel (4) .

1.2. Warme motor
Controleer of de kabel (3) spanningsvrij is .

1.3. Controle van de temperatuursensor
Tussen Koude motor en Warme motor moet de verplaatsing van de kabel meer dan 6 mm bedragen .

2. Afstellen van de gaskabel

2.1. Voorwaarden
Warme motor (motorventilateur tweemaal ingeschakeld) .
Inrichting voor versneld stationair draaien buiten werking (speling J tussen 0.5 en 1 mm) .

2.2. Controle van de spanning van de gaskabel
Trap het gaspedaal volledig in .

3. Afstelling anti-afslaan ( Restopbrengst )

MOTOR TYPE XU/XUDPlaats een voelermaatje van 4 mm (10) tussen de gashefboom (6) en de aanslag anti-afslaan (7) .

DIESEL DW8Plaats een kaliber van 3 mm [2] tussen de gashefboom (6) en de aanslagbout anti-afslaan (7) .
Druk op de stophefboom (8) .
Breng de pen [1] met een diameter van 3 mm in de hefboom (2) aan .

MOTOR TYPE XU/XUD
Druk op de stophefboom (8) .
Breng de pen [9] met een diameter van 3 mm in de hefboom (2) aan .
Stel het motortoerental af op 1500 /min +/- 100 door de aanslag (7) te verdraaien .

DIESEL DW8
Stel het motortoerental af op 1700 /min +/- 100 door de aanslag (7) te verdraaien

DIESEL DW8
Verwijder :
De blokkeerpen [1]
Het kaliber [2]

MOTOR TYPE XU/XUD
Verwijder :
De blokkeerpen [9]
Het kaliber (10)

4. Afstelling stationair toerental

DIESEL DW8
Stel het stationaire toerental af met de stelschroef stationair toerental (9) .
Stationair toerental : 875 ± 25 t/min .

MOTOR TYPE XU/XUD
Stel het stationaire toerental af met de stelschroef stationair toerental (11) .
Stationair toerental : 800 (+0, -50) t/min .

5. Controle terugvallen toerental motor

MOTOR TYPE XU/XUD
Verplaats de gashefboom (6) tot het toerental 3000 /min bedraagt .

DIESEL DW8
Verplaats de gashefboom (6) tot het toerental 3500 /min bedraagt .
Laat de gashefboom (6) los .
Het terugvallen moet 2.5 tot 3.5 seconden duren .
Het toerental mag niet meer dan ca. 50 /min beneden het stationair toerental dalen .
Als dit niet het geval is, zie dan de onderstaande tabel .

MOTOR TYPE XU/XUD
Benaming Te snel terugvallen Te langzaam terugvallen
Geconstateerde afwijking De motor heeft de neiging af te slaan Het stationaire toerental is te hoog
Uit te voeren bewerking(en) Draai de schroef (7) een kwart omwenteling terug Draai de schroef (7) een kwart omwenteling aan


DIESEL DW8
Benaming Te snel terugvallen Te langzaam terugvallen
Geconstateerde afwijking De motor heeft de neiging af te slaan Het stationaire toerental is te hoog
Uit te voeren bewerking(en) Draai de schroef (7) een kwart omwenteling aan Draai de schroef (7) een kwart omwenteling terug

Controleer in beide gevallen het stationaire toerental en stel dit zonodig af .