Tijd dus om hier duidelijkheid in te verschaffen.

Allereerst is het belangrijk te weten dat de hel ophef over ramen tinten ALLEEN de voorruit en de voorste draairamen betreft!
Folie van elke tint, gemonteerd voorbij de B-stijl is NOOIT een probleem, mits men een rechter buitenspiegel heeft.

Door de jaren heen is gebleken dat de regelgeving op het het gebied van raamfolie allerminst duidelijk is. Personen die bekeurd zijn voor het feit dat er folie op de voorruit en/of zijruiten is aangebracht, hebben reeds terecht bezwaar kunnen aantekenen, omdat artikelnummer 5.2.41 lid 1a en 1b voor meerdere uitleg vatbaar is.

Omdat dit ook voor de politie een doorn in het oog was, heeft een agent zelf zijn auto laten tinten en zich laten verbaliseren. Deze zaak is aangevochten en is op 4 maart in Utrecht voorgekomen. De rechter heeft beslist dat zowel coating als folie niet is toegestaan omdat dit een "verkleuring" veroorzaakt op de ruit, danwel uitgelegd kan worden als een "onnodig voorwerp".

Omdat deze uitspraak "slechts" door een kantonrechter is gedaan is de zaak verder doorgestuurd naar het OM te Leeuwarden. Deze rechtbank zal binnen enkele maanden uitspraak doen.

Wat zijn de opties:
1. Een mogelijkheid is dat die rechter tot de conclusie komt dat folie, mits goed aangebracht in een lichte tint, de veiligheid zelfs verhoogt, en daarbij wellicht aangeeft dat er een maatstaf vastgesteld dient te worden door het Ministrie van Verkeer betreffende de lichtdoorlaatbaarheid van de raamfolie. (diverse leveranciers hebben al voorstellen hiervoor gestuurd naar het Ministerie van Verkeer)

2. Of de rechter houdt vast aan de eerder gedane uitspraak en verbiedt de raamfolie en coating op de voorruit en voorste draairamen.
Indien dit het geval is, zal deze uitspraak worden gebruikt bij een noodzakelijke wetswijziging. Deze wetswijziging zal echter nog enkele jaren op zich laten wachten, en tot die tijd zullen agenten zich gesterkt voelen door de uitspraak van de rechter om door te gaan met het verbaliseren van getinte auto's.
Dit zal als gevolg hebben dat bezwaar indienen tegen een verbaal nagenoeg geen zin meer zal hebben.

Wat te doen?
Op dit moment kunnen we alleen adviseren dat de ramen achter de voorste draairamen (voorbij de B-stijl) zonder problemen getint kunnen worden.


Interessant..
Een intern politieschrijven genaamd: "Toelichting bij het verbaliseringsbeleid gecoate ruiten/ruiten met folie" dat wij hebben kunnen bemachtigen, geeft onder punt 3.3 "Aandachtspunten politieoptreden bij N420b" een opmerking die voor jullie erg belangrijk kan zijn.
Wij citeren:
'Aangezien het een Muldergedraging betreft is er van de zijde van de politie geen bevoegdheid tot het verwijderen van de folie. Met toestemming van de eigenaar kan op vrijwillige basis de folie worden verwijderd. Het advies is nadrukkelijk dit als politie niet te doen, omdat hieruit schadeclaims kunnen voortkomen. Het enige dwangmiddel is aan betrokkene te melden dat deze op enig ander later tijdstip opnieuw kan/zal worden geverbaliseerd'.

Keurmeester bepaalt de mate van zicht
Bij de RDW komen regelmatig vragen binnen over de APK-keuring van autoruiten. Zoals bekend, mag de lichtdoorlatendheid van ruiten bij de typegoedkeuring van een voertuig minder zijn dan 100 procent. Maar in hoeverre mogen autoruiten donker zijn gemaakt of zijn voorzien van folie bij een APK-keuring?

Het antwoord hierop wordt gevonden in artikel 5.*.42 van de Permanente Eisen. Hierin staat, dat voor- en zijruiten niet mogen zijn voorzien van verkleuringen of onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om het uitzicht van de bestuurder. Het is bij de keuring niet van belang of er door de ruiten goed naar binnen kan worden gekeken. Is het zicht naar buiten goed, dan is er geen reden tot afkeur. Er bestaat wel apparatuur om de verminderde lichtdoorlatendheid van ruiten te meten, maar de RDW wil niet alle keuringsinstanties verplichten die kostbare apparatuur aan te schaffen. Kortom, de keurmeester bepaalt of het verminderde uitzicht van de bestuurder toelaatbaar is.

In de wetgeving staan in principe heleboel tegenstrijdige dingen maar het komt erop neer dat er niets over het blinderen van ramen zelf staat, er staat zelfs in de wetgeving niets over dat je ramen, of zelfs deuren, in je auto moet hebben.

met dank aan stickerland.nl